Говь-Алтай аймагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх менежментийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Шинээр жуулчдын зорилтод газрыг бий болгох тэдний сонирхолыг шинэ газарт чиглүүлэх зорилгын үүднээс анхаарч Говь-Алтай аймгийг сонгон авч тус аймгийн аялал жуулчлалын нөөцийг судлаж дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр аялал жуулчлал хөгжүүлэх менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулахыг зорин судалсан ажил юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч