Хүний амь насны эсрэг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсад жилд дунджаар 21 мянга орчим гэмт хэрэг бүртгэгдэж улс, нийгэм, иргэдэд асар их хохирол учруулж байгаа бөгөөд үүнээс жилд дунджаар хүний амь насны эсрэг хэдэн гэмт хэрэг бодитойгоор үйлдэгдэж бүрэн бүртгэгдэж байгаа болох, бүртгэгдсэн гэмт хэрэг бүр мөрдөн байцаалт, прокурор, шүүхийн шатанд зөв зүйлчлэгдэж байгаа эсэх, зүйлчлэлийн асуудалд практикт ямар хүндрэл бэрхшээл гарч байгаа талаар судалгаа ажил өнөөг хүртэл байхгүй байгаа тул уг ажлыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч