Согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээнд тавих захиргааны хяналт, эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн тоо ихэссэн шалтгаан нөхцлийг олж тогтоох урьдчилан сэргийлэх хүрээнд согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээ, хяналтын механизмд дүн шинжилгээ хийж шийдвэрлэх гарц, арга замыг хайх зорилгоор уг сэдвийг сонгосон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч