Монгол Улс дахь гадаадын иргэдийн иргэний бүртгэлийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

-Монгол улс дахь гадаадын иргэдийн бүртгэлийн эрх зүйн зохицуулалттай холбоотой дотоодын эрх зүйн хэм хэмжээг олон улсын нийтийн эрх зүйн хэм хэмжээнд нийцүүлэн боловруулахад өөрийн хувь нэмрийг оруулах, энэ асуудлаархи зарим улс орны хууль, эрх зүйн орчинг харьцуулан судлах зорилттой ажил юм.

Контентын хэсгээс