Их засаг хууль дахь газар болон өмчийн талаарх харилцаа уламжилж ирсэн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Их Монгол улсын үеийн хууль цаазын онцлог тэр дундаа өмчийн талаарх ухагдхуун, газрын талаарх Их засаг хуулийн зарим үзэл баримтлалыг өнөөгийн түвшинд хэрхэн уялдуулан хэрэглэж болох талаар судлагдах ажил юм.

Контентын хэсгээс