Дампуурал, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Дампуурлын талаархи дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдөж тогтсон нийтлэг ойлголт, эрх зүйн зохицуулалтын онцлог, тулгамдаж байгаа асуудал зэргийг эрх зүйн шинжлэх ухааны харьцуулалтын аргын үндсэн дээр судласан судалгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч