Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын талаар

Бүтээлийн тайлбар

Эд хөрөнгө хөлслөх гэрээний нэг зонхилох төрөл бол орон сууц хөлслөх гэрээ мөн. Орон сууц нь өөрөө объектын хувьд хүн бүрийн амьжиргааны гол хэрэгцээний нэг бөгөөд зах зээлийн эдийн засагт шилжиж буй өнөө үед иргэдийн хувийн өмчийн гол хэлбэр нь болж байгаа тул хуульд тусгай зохицуулалт1 байх нь зайлшгүй юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч