Эмэгтэйчүүдийг гэр бүлийн хүрээнд хүчирхийлэхийн эсрэг тэмцэх асуудлын эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Эмэгтэйчүүдийг гэр бүлийн хүрээнд хүчирхийлэх явдал чухам юунаас үүдэлтэй, түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ ? хүчирхийллийн эсрэг бусад орнууд хэрхэн тэмцэж байгаа практик, тулгамдаж буй асуудлыг илрүүлэн тавьж боловсронгуй болгох шаардлагатай байна.

Контентын хэсгээс