Түрээсийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Үл хөдлөх хөрөнгийн түрээсийн эрх зүйн зохицуулалтын талаар онолын нэгдсэн ойлголттой болох, практикт хэрэглэгдэх сервитут, узуфрукт, эд хөрөнгө хөлслөх гэрээнээс ялгаж зөв хэрэглэхэд санал оруулах.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч