ИХШХШ ажиллагаан дахь төлөөлөл, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Эрх зүйн чадамжгүй иргэн мөн хуулийн этгээд төлөөлөгчгүйгээр хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох боломжгүй байна. Иймээс иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд дахь төлөөлөл, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг шинжлэн судлах бодит хэрэгцээ шаардлага байгаа учраас энэхүү сэдвийг сонгон авч судлах болсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч