Үл хөдлөх эд хөрөнгө зуучлалын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн ойлголт түүний эрх зүйн зохицуулалтын асуудалыг Ромын эрх зүйн болон дундад зууны үеийн европын эрх зүй, түүнчлэн Монгол улсын иргэний хуулиудад хэрхэн зохицуулсаныг түүхчлэн судлах, өөрийн орны эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан судлах, судалгааны ажлын цуглуулсан материалд дүн шинжилгээ хийж задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх аргуудыг хэрэглэсэн болно.

Контентын хэсгээс