Мэдээллийн эрх чөлөөний зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хүний эрх нь нийгмийн амьдрал, хүний төрөлх чанар, жам ёсны бүх талыг хамардаг учир түүнийг шинжлэн судлах ажил маш өргөн хүрээ, маш олон талтай байдаг. Миний судалгааны ажил нь энэ олон талт талстаас 1 хэсгийг нь гэхдээ нилээд чухал хэсэг болох мэдээллийн эрх чөлөө түүн дотроо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эрх эрх чөлөө үзэл бодлоо илэрхийлэх эрхийн асуудлыг судаллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч