Ангилал:Ном
Эрх зүйн онол (Хялбаршуулсан сурах бичиг)

Бүтээлийн тайлбар

Хууль зүйн шинжлэх ухааны суурь мэдлэг болдог эрх зүйн онолыг өмнө нь судалсан магистрант, докторант, бусад судлаачид энэ номыг уншихдаа бүлэг, зүйлүүдэд шингээсэн шинэ болон шинэхэн чиг хандлагуудад анхаарлаа төвлөрүүлвэл судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлын боловсруулалтад тань тусыг хүргэнэ гэдэгт итгэлтэй байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч