Эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд

Бүтээлийн тайлбар

Ээрүүл мэндийн яамны мэдээгээр үр хөндөлтийн ерөнхий хандлага гарч байгаа хэдий ч хувийн эмнэлгүүдийн бүртгэл хэр байгаад анхаарал хандуулах чухал шаардлагатай юм. Түүнчлэн эмнэлгийн заалттайн улмаас /өсөлтгүй жирэмслэлт, эрүүл мэндийн шалтгаан зэрэг/ болон өөрөө хүссэн тохиолдлыг зааглан, давтан үр хөндөлтийн шалтгаан, нөхцөл байдал зэргийг нарийвчлан судалж, холбогдох бодлого, хөтөлбөрт оновчтой тусгах нь зүйтэй.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч