Статистикийн бизнес регистр, 2017

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Статистикийн бизнес регистр, 2017

Статистикийн бизнес регистр, 2017

Гишүүнчлэл

?
Үндэсний статистикийн хороо (ҮСХ) нь 1998 онд бизнес регистрийн мэдээллийн санг анх байгуулж, бизнес регистрийн улирлын мэдээ, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2006, 2011, 2016 оны тооллогын дүн, Татварын ерөнхий газрын бүртгэл болон бусад яам, агентлагийн мэдээлэлд үндэслэн тогтмол шинэчилж, эдийн засгийн бүхий л салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тэдгээрийн салбар нэгжүүдийн мэдээллийг бүртгэж ирсэн.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# статистик# бизнес# регистр