Монгол эрчүүдийн муу зуршлын хор хөнөөл

Бүтээлийн тайлбар

Жендэрийн тэгш байдал, түүнийг хангахад гардаг бэрхшээлийн талаар биднийг ярьж, бичиж, твиттерт жиргэх бүрт “эрчүүд л зовж байна, эрчүүдийн зовлон, бэрхшээлийг хэн ч тоодоггүй” хэмээн гомдоллох эрчүүд цөөнгүй. Тэд “ялангуяа Монголд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын зөрүү их байгаа нь жендэрийн тэгш бус байдал эрчүүдэд илүү хамаатай болохыг нотолж байна” гэдэг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч