Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга

Бүтээлийн тайлбар

Манай улсын тээврийн салбарт 2017 онд гадаадын болон дотоодын эх үүсвэрээс 142.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж, улсын төсвийн хөрөнгөөс 77.2 тэрбум төгрөгийг, тээврийн сүлжээний сайжруулалтад зориулж зарцуулсан байна. Улс орны хөгжлийн салшгүй нэг хэсэг болсон тээврийн салбарт өнгөрөгч онд эдийн засгийн үр ашигтай, томоохон төсөл хөтөлбөрүүдээ үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, Төв аймагт баригдаж буй олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудал, Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд хэрэгжиж буй бүс нутгийн логистикийн төвийг хөгжүүлэх төслийг амжилттай урагшлуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч