Далд эдийн засгийг тооцох судалгааны нэгдсэн тайлан, 2010

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Далд эдийн засгийг тооцох судалгааны нэгдсэн тайлан, 2010

Далд эдийн засгийг тооцох судалгааны нэгдсэн тайлан, 2010

Гишүүнчлэл

?
“Судалгааны үндсэн үр дүн” болон хавсралт хэсгүүдээс бүрдэж байгаа болно. Тайлангийн эхний хэсэгт далд эдийн засгийн судалгааны арга зүй, зохион байгуулалт, ойлголт тодорхойлолт, хамрах хүрээ, үндсэн үзүүлэлтийн үр дүн, тооцоолол зэргийг авч үзсэн бол хавсралт хэсэгт судалгааны үр дүнгийн дэлгэрэнгүй хүснэгт, асуулгын хуудас зэргийг тусгав.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# эдийн засаг# судалгаа# тайлан