Гэмт хэргийн хохирогчийн өнөөгийн байдалд хийсэн баримтын судалгаа, 2007-2013 он

Бүтээлийн тайлбар

Хохирогчийн эрхийн асуудал нь хүний эрхийн асуудал бөгөөд дэлхийн олон орнууд хүний эрх, түүний дотроос хохирогчийн эрхийн асуудлыг эртнээс судлан иргэдийнхээ эрхийг хамгаалж ирсэн түүхтэй.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч