Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн - 2017

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн - 2017

Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн - 2017

Гишүүнчлэл

?
Бүс нутаг (бүс, аймаг, нийслэл)-ийн ДНБ-ий тооцоо нь бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжлийн түвшин, эдийн засгийн бүтэц, эдийн засгийн үр ашгийг илэрхийлэх бол бүс нутгийн хүн амын амьжиргааны түвшин, бүс нутгийн тэгш бус байдлыг нэг хүнд ногдох бүс нутгийн ДНБ-ээр тооцож, илэрхийлэх боломжтой.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# бүс нутаг# аймаг# нийслэл