Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны III улирал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны III улирал

Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны III улирал

Гишүүнчлэл

?
Үндэсний статистикийн хороо нь “Ажиллах хүчний түүвэр судалгаа” (АХС) -г олон улсын нийтлэг жишиг аргачлалын дагуу 2006 оноос эхлэн улирлаар явуулж байна. Энэхүү судалгаа нь хөдөлмөрийн зах зээл дэх улирлын хэлбэлзлийг тусгасан хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх үндэсний хэмжээний суурь судалгаа юм.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# ажиллах хүч# судалгаа# статистик