Эрх чөлөөнөөс дайжихуй
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Энэрэнгүй үзлээрээ нэрд гарсан эрдэмтний энэхүү номонд бие хүний эрх чөлөө гэгч юу болох, яагаад, юуны учир хүмүүн эрх чөлөөнөөс дайждагийн шалтгааны тухай өгүүлэх болно. Тэрчлэн зохиогч ардчилсан хүмүүнлэг нийгэмд л бие хүн тал бүрээр, чөлөөтэй хөгжих боломжтойг нотолсон олон баримттай танилцах болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч