Алтан үе - Бөмбөгөр ногооныхон

Бүтээлийн тайлбар

"Бөмбөгөр ногоон" бол монголчууд усны цэнгэг, ургамлын соргогийг даган малаа хариулан он цагийг үдэж заншсан нүүдэлчин ахуйгаасаа суурин ахуй соёлд хөл тавихад томоохон хувь нэмэр оруулсан сэтгэлгээний нүүдлийн нэгэн голомт.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч