Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь прокурорын чиг үүрэг, түүний эрх зүйн зохицуулалт
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээндэрүүгийн хууль, эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль болон бусад хуулиудыг шинэчлэх ажил хийгдэж буй өнөө үед энэ төрлийн хууль, тогтоомжийг боловсронгуй болгоход нэмэр болох зорилгоор эх газрын эрх зүйн тогтолцоотой улс орны туршлагыг судлах, харьцуулан судалж, онцлог шинжийг нь прокурорын чиг үүргийн хүрээнд гаргаж тавихаар зорьлоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч