Олон улсын хувийн эрх зүй дэх өв залгамжлалын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Өв залгамжпалын харилцааны мөн чанарыг эрх зүйн өнцгөөс дүрслэх, ирээдүйд нарийн зохицуулалт шаардах эрх зүйн орон зайг урьдчилан тооцох боломжтой болох юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч