Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах, цацраг идэвхт, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг хууль бусаар монгол улсын хил нэвтрүүлэх гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах, цацраг идэвхт, тэсэрч дэлбэрэх бодисыг хууль бусаар Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинжийг тодорхойлж, гадаадын зарим орны эрүүгийн хууль тогтоомжид харьцуулалт хийж, төсөөтэй гэмт хэргээс ялган зүйлчлэх онцлогийг тодорхойлж, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч