Ангилал:Ном
Микро эдийн засгийн ухаан (Cурах бичиг)

Бүтээлийн тайлбар

Эдийн засгийн ухааныг судалж, эдийн засгийн юмс үзэгдлүүд, тэдгээрийн хоорондын харилцан хамаарал, зүй тогтлуудыг танин мэдсэнээр та төрийн зохицуулалтын болон бизнесийн хүрээнд оновчтой шийдвэр гаргах онол-арга зүйн суурь мэдлэгийг энэхүү номноос судалж болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч