Бэлчээрийн менежментийн зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Бэлчээрийн менежментийн зарим асуудал

Бэлчээрийн менежментийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү товхимолыг зохиогч сүүлийн жилүүдэд Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны захиалгаар гүйцэтгэсэн “Бэлчээрийн мал аж ахуйн хөгжлийн нийгэм, эдийн засаг, экологийн хүчин зүйлс” сэдэвт суурь судалгааны ажил болон Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын захиалгатай “Зах зээлийн харилцаа, эдийн засгийн хөшүүрэгт тулгуурласан бэлчээрийн менежментийг боловсронгуй болгох арга зам” сэдэвт судалгааны ажлын тайланд тулгуурлан бэлтгэсэн болно.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# менежмент# хөдөө аж ахуй