Үүрэн холбооны хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Үүрэн холбооны хэрэглэгчдийн зах зээл, эрэлт хэрэгцээ болон сошиал медиа маркетингийг судалж, жишээ болгон авсан байгууллагын хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх боломжийг тодорхойлоход судалгааны ажлын үндсэн зорилго оршино.

Контентын хэсгээс