Согтуугаар автотээврийн хэрэгсэл жолоодох зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодсон жолоочийн зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэсэн зөрчлийн материалд дүн шинжилгээ хийж, хийсэн дүн шинжилгээний дүгнэлт дээр үндэслэн энэ төрлийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга замыг зөв тодорхойлоход судалгааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч