Ногоон барилга байгууламжийн хөгжлийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын барилгын салбар дахь ногоон барилга байгууламжийн хөгжлийн төлөв байдал, хууль эрх зүйн орчин, сорилтууд, шийдвэрлэх арга зам, цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийхэд судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч