Ногоон зээлийг нэмэгдүүлэх боломжийн судалгаа арилжааны банкуудын жишээн дээр

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж буй банкуудын хувьд байгаль орчинд ээлтэй, ногоон хөгжлийг дэмжсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрхэн яаж, санхүүжүүлж, хөрөнгө оруулалт хийж байгааг судлах, мөн цаашлаад гадаад улс орон, дэлхий нийт ногоон хөгжлийн энэ асуудалд хэрхэн онцгой анхаарч буйг судлах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч