Байгаль орчныг бохирдуулах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгаль орчныг бохирдуулах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт

О.Энхмарт

Байгаль орчныг бохирдуулах гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт

Гишүүнчлэл

?
Эрүүгийн шинэ хууль тогтоомжийн холбогдох зүйл заалтыг судалсны үндсэн дээр энэ гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжийг тодорхойлох хэргийн шийдвэрлэлтийн байдалд дүн шинжилгээ хийх, тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж хэрхэн асуудлыг шийдвэрлэхэд хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлохыг зорилоо.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# байгаль орчин# гэмт хэрэг# эрх зүй