Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалтын асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх эмт хэрэг үйлдэгдэх болсон шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлох, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай” хууль болон тус хуулийг дагаж гарсан журмуудын хэрэгжилт ямар түвшинд байгааг тодорхойлох зэрэг зорилтуудыг тавьлаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч