Хөдөлмөрийн сэтгэл судлал

Бүтээлийн тайлбар

Сэтгэл судлалын шинжлэх ухаан нь хүний үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн төрлүүдийг хэрэглээний сэтгэл судлалын салбаруудаараа дамжуулан судална.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч