Хөгжлийн сэтгэл судлал
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Хөгжлийн сэтгэл судлал нь ерөнхий сэтгэл судлалын нэгэн салбар ухаан мөн бөгөөд бие хүний сэтгэл зүй түүн дотроо улам нарийсган судлах гол суурь шинжлэх ухааны нэг болох хүний нас зүйн сэтгэл судлалын тухай судлана.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч