Ерөнхий сэтгэл судлал

Бүтээлийн тайлбар

Сэтгэл судлал нь сэтгэцийн хөгжлийн үүсэл гарал, зүй тогтол болон сэтгэцийн процесс, шинж байдлын тухай шинжлэх ухаан. Сэтгэл судлал бол оюун ухаан ба зан үйлийн тухай шинжлэх ухаан юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч