Ши, мөрөний ертөнцийг үзэх үзэл ба туурвил зүйн онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Монголын уран зохиолын хөгжлийн түүхэн төлвийг тогтооход монгол, төвд хэлээр бичигдсэн эрт эдүгээгийн уран зохиолын зэрэгцээ монголчуудын хятадаар бичиж байсан уран зохиолын түүхийг анхааран үзэж, тэдгээрийн уламжлал, гол төлөөлөгчид, туурвил зүйн онцлогийг тусгайлан авч үзэх нэн шаардлагатай юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч