Цалин хөлсний тогтолцооны шинэчлэл, төлөв хандлагын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Газар тариалангийн салбарт мөрдөгдөж байгаа цалин хөлсний тогтолцооны өнөөгийн байдалд үнэлгээ өгч, боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлоход судалгааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч