Хотгойд яруу найраг, туурвилын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хотгойд яруу найргийн түүхэн тоймыг гаргаж, шүлгийн туурвилын онцлогийг нэр бүхий яруу найрагчдын бүтээлийн жишээн дээр судлахыг зорив.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч