Орчин цагийн монгол хэлний туслах үгийн тогтолцоо, утга, үүрэг, хэрэглээ

Бүтээлийн тайлбар

Орчин цагийн монгол хэлний туслах үгийн тогтолцоо, утга, үүрэг, хэрэглээг хэл шинжлэлийн олон салбарын хүрээнээс судлан тухайн судлагдахууны мөн чанарыг тодорхойлох зорилго тавьсан билээ.

Контентын хэсгээс