Монгол хэлний хоршоо үгийн бүтэц, утгын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол хэлний хоршоо үгийн бүтэц, бүрэлдүүлбэр, утга, байрлал, хэрэглээ, бүтэх зүй тогтлыг хэлний баримтад тулгуурлан учирзүй, танин мэдэхүйн үүднээс тайлбарлан тодорхойлох.

Контентын хэсгээс