Байгууллагын хүний нөөцийн стратеги төлөвлөлтийг сайжруулах боломжийг судалсан нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Байгууллагын хүний нөөцийн стратеги төлөвлөлтийг сайжруулах боломжийг судалсан нь

С.Отгонсүрэн

Байгууллагын хүний нөөцийн стратеги төлөвлөлтийг сайжруулах боломжийг судалсан нь

Гишүүнчлэл

?
Байгууллагын хүний нөөцийн стратеги төлөвлөлтийг сайжруулах арга зүйн загварыг Багануур ХК-ийн жишээн дээр боловсруулж тодорхойлоход чиглэгдэнэ.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# байгууллага# хүний нөөц# стратеги төлөвлөлт