XX зууны Монгол яруу найргийн туурвил зүйн шинэтгэл шинж

Бүтээлийн тайлбар

XX зууны тэргүүлэгч яруу найрал^дын (Д.Нацагдорж, Б.Яөуухулан. Б.Лхагвасүрэн) уран бүтээлийн ур чадварын өсөлт, туурөил эүйн уламжлал ба шинэчлэлийн үйл явцыг хам цогцоор судалж, тухайн үеийн монгол яруу найргийн шинэтгэл ба хөгжлийн яөц. зааг ялгаа. ур чадөарын ерөнхий зүй тогтол. онцлогийг тодруулахыг зорисон болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч