Ангилал:Ном
Популяцийн генетик

Бүтээлийн тайлбар

Профессор Ц.Жанчив эл бүтээлдээ популяцийн генетикийн үндсэн асуудлуудыг тусгасны дээр монгол малын популяцийн генетик бүтцийн талаар өөрийн болон монголын эрдэмтдийн хийсэн олон жилийн судалгааны зарим дүнг нэгтгэн оруулсан нь суралцагсад, судлаачид төдийгүй амьд байгаль сонирхогч өргөн олон уншигчдад хэрэг болно хэмээн найдаж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч