Ангилал:Ном
Ерөнхий генетик

Бүтээлийн тайлбар

Орчин үед ихээхэн эрмүүн хөгжиж байгаа хөгжлийн биологийн үндэс нь генетик төрөлжилт учир генетикийн ухааны хажуугаар хөгжих боломжгүй юм. Генетик нь биологийн салбаруудын хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ эрчимтэй оруулж байгаа тэргүүлэх ухаан болно.

Контентын хэсгээс