Хэрэглээний үнийн сарын танилцуулга 2019-02

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хэрэглээний үнийн сарын танилцуулга 2019-02

Хэрэглээний үнийн сарын танилцуулга 2019-02

Гишүүнчлэл

?
Инфляцыг хэмжих хэд хэдэн арга байдгийн нэг нь хэрэглээний үнийн индекс юм. Инфляцын түвшинг тодорхойлох, төрөөс санхүү, мөнгө зээлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хүн амын цалин, тэтгэвэр, тэтгэмж бусад орлогын хэмжээг индексжүүлэх тооцооны гол үзүүлэлт нь хэрэглээний үнийн индекс болдог.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# монгол улс# статистик# инфляц