Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2019 оны II улирал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2019 оны II улирал

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2019 оны II улирал

Гишүүнчлэл

?
ӨНЭЗС нь өрхийн орлого, зарлагыг тооцох, хүн амын амьжиргааны түвшин, ядуурлын байдлыг тодорхойлох, хэрэглээний үнийн индекс тооцоход ашигладаг сагс болон жинг шинэчлэх, ДНБ-ийг эцсийн ашиглалтын аргаар тооцох зэрэгт шаардлагатай мэдээллийн эх үүсвэр юм.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# өрх# нийгэм# эдийн засаг# судалгаа