Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа (2018 оны IV улирал)

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа (2018 оны IV улирал)

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа (2018 оны IV улирал)

Гишүүнчлэл

?
ӨНЭЗС нь өрхийн орлого, зарлагыг тооцох, хүн амын амьжиргааны түвшин, ядуурлын байдлыг тодорхойлох, хэрэглээний үнийн индекс тооцоход ашигладаг сагс болон жинг шинэчлэх, ДНБ-ийг эцсийн ашиглалтын аргаар тооцох зэрэгт шаардлагатай мэдээллийн эх үүсвэр юм.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# өрх# нийгэм# эдийн засаг# судалгаа