Ангилал:Ном
Химийн олимпиадын бодлого (тэргүүн дэвтэр)

Бүтээлийн тайлбар

Улсын химийн олимпиадыг шууд хэлбэрээр жил бүр явуулж байх шийдвэр 1990 онд гарч 1990 оноос эхлэн явагдаж байна. Олимпиадыг зохион байгуулах хорооноос эрхлэн химийн олимпиадын талаарх мэдээллийг жил бүр хэвлүүлж байна. Гэвт хэвлэсэн тоо цөөн, сургууль багш нарт тарааж хүргүүлэх ажил дутагдалтайгаас багш сурагчдын эрэлт хэрэгцээг хангаж чадахгүй байна. Энэ дутагдлыг багасгах зорилгоор эчнээ ба шууд олимпиадад бодуулж байсан болон бодуулахаар бэлтгэсэн бодлогуудыг анги ангиар нь нэгтгэн хэвлүүлж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч